Kongre Programımız Yayınlanmıştır.


KONGRE HAKKINDA
Son Özet Gönderim Tarihi

27 Eylül 2019

Kabul edilen bildirilerin ilanı

30 Eylül 2019

Kongreye kayıt için son tarih

04 Ekim 2019

Kongre programının ilanı

07 Ekim 2019

1.Gün Kongre Açılışı

30 Ekim 2019

3. Gün Kongre Kapanışı

01 Kasım 2019

KONGRE KONULARI
" “Müzik ve Dans Çalışmaları Üzerine Geleneksel ve Yeni Yaklaşımlar” (Traditional And Innovative Approach On Dance And Musıc Studies)" //" Teorik Tartışmalar ve Eleştiriler " Alan Çalışmaları // Multidisipliner Çalışmalar // Uygulama Örnekleri //