KONGRE PROGRAMI
08.30 10.00 Kongre Kayıt
10.00 10.30 Açılış Konuşmaları Prof. Dr. Talip Gül (Dicle Üniversitesi Rektörü)
Doç. Mustafa Şahin (Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü)
10.30 11.00 Gösteri Ve Konser
Şan-Piyano Resitali (Dr. Mirna Sabljar, Öğr. Gör. Sibel Çelik)
TSM Konseri (Devlet Konservatuvarı Mensupları- Hazırlayan Öğr. Gör. Emre Akgün)
Gitar-Keman Dinletisi (Öğr. Gör. Perçin Demirkol - Öğr. Gör. Şerif Gayretli)
Hüzzam Taksim (Öğr. Gör. A. Kadir Özaydın)
KEŞEO (Hazırlayan Dr. Öğr. Üyesi Sonay Ödemiş, Şirazi Surmuş)
Türk Halk Oyunları Gösterisi ( Türk Halk Oyunları Bölümü Öğrencileri--Hazırlayan Doç. Mustafa Şahin)
11.00 11.30 Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Kamile Akgül (AKEV Üniversitesi Rektörü)
11.30 12.45 Öğle Yemeği
12.45 13.00 EYVAN (Devlet Konservatuvarı Mensupları)
13.00 14.30 Çalıştay Özel Oturumu-1
Prof. Dr. M. Öcal Özbilgin (Moderatör)
Prof. Dr. Cem Şaktanlı
Prof. Dr. Nilgün Sazak
Prof. Dr. Safa Yeprem
Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı
Dr. Öğr. Üyesi Erhan Tekin
14.45 16.00 1. Oturum
Prof. Dr. Nilgün Sazak
Oturum Başkanı
  
Doç. Dr. İlhan Ersoy , Dr. Fatih S. Coşkun , Öğr. Gör. Ufuk Demirbaş
Vakıflı Köyü Ermenilerinde Müzik Pratikleri
  
Doç. Dr. Jaklin Çarkçı , Dr. Öğr. Üyesi Çare Sertelin-Mercan
Opera Öğrencilerinde Performans Kaygısının Cinsiyet Değişkenine Göre Değerlendirilmesi
Zeki Fuat Ural Hatay İli Antakya İlçesine Bağlı Serinyol Mahallesinde İcra Edilen Arapça Uzun Havalar (Muvval)
  
Doç. Dr. Tülün Malkoç , Öğr. Gör. Sibel Çelik
Ses Eğitimi İçerisinde Bel Canto Sanatı
  
Doç. Dr. Jaklin Çarkçı , Dr. Öğr. Üyesi Çare Sertelin-Mercan
Opera Öğrencilerinde Özyeterlilik Algısının Cinsiyet Değişkenine Göre Değerlendirilmesi
  
Öğr. Gör. Yusuf Dumlupınar
Türkü İcracılarında Artikülasyon Sorunları Ve Çözümsel Yaklaşım
16:15 17:15 2. Oturum
Doç. Mustafa Şahin
Oturum Başkanı
Seren Eravcı Popüler Kültürün Roman Danslarına Etkileri Ve Dokuz Zamanlı “Tekno Müzik Ve Dans”
    
Serdar Bombacı Geleneksel Halk Oyunları Öğretiminin Yerini Almaya Başlayan Görsel Ve İşitsel Dökümanların İncelenmesi Ve Türk Halk Oyunları Aktarımına Etkileri
    
Öğr. Gör. Arda Eravcı
Türk Halk Oyunlarının Sahnelenmesi Üzerine Özgün Bir Yazılım Çalışmasıı
  
Öğr. Gör. Ahmet Alınca
Diyarbakır Yöresi Halk Giysileri Ve Halk Oyunları Giysileri
17.30 17.45 PERFORMANS
Öğr. Gör. Koray Yiğit
Yarından Sonra (Solo Dans Performansı)
17.45 19.00 ATÖLYE
Doç. Dr. Jaklin Çarkçı Ses Eğitiminde Bireysel Farkındalık Atölyesi:
1.Sesin nöro-biyo-psiko-sosyal temelleri
2.Performans Kaygısı ve Öz Yeterlilik algısının sese etkileri
3.Eser üzerine teknik çalışmalar
    
31 Ekim 2019 – Perşembe
09.00 10.15 Çalıştay Özel Oturumu-2
Prof. Dr. Güzin Yamaner (Moderatör)
Dr. Mirna Sabjlar
Dr. Maria Argyriou
Dr. Öğr. Üyesi Rumiana Margaritova
Dr. Nahro Zagros
Doç. Dr. Martin Greve
10.30 12.00 3. Oturum
Prof. Dr. Cem Şaktanlı
Oturum Başkanı
  
Öğr. Gör. Şerif Gayretli , Öğr. Gör. Perçin Demirkol Yalçın
Türk Müziğinin Müzik Eğitiminde Kullanılmasına İlişkin Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
  
Prof. Dr. Uğur Türkmen , Doç. Dr. İlhan Ersoy
Usta-Çırak İlişkisinde Özgün Bir El Verme Örneği: “Noter Onaylı Usta” M. Mesut Tezcan
  
Dr. Öğr. Üyesi Didem Döğer
Müziksel İşitme Okuma Ve Yazma Temelli Ders Başarıları Arasındaki İlişkiler
  
Öğr. Gör. Perçin Demirkol
Teknolojinin Müzik Alanında Kullanılmasına İlişkin Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
  
Doç. Dr. Martin Greve
Keramet ve Gözyaşları: Dersim'de (Tunceli'de) Dini Müzik
  
12.15 13.15 Öğle Yemeği
13:30 14.45 4. Oturum
Doç. Dr. İlhan Ersoy Oturum Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mahir Mak
TRT 2019 Türk Halk Müziği Derlemeleri Ve Alan Araştırmalarında Karşılaşılan Sorunlar
  
Dr. Öğr. Üyesi Kadir Acar , Sunay Atman , Mustafa Toprak
Takiyyüddin Mehmed Emin Ali Efendi’nin Muhtasar Musika-İ Hümayun Tarihi Müsveddesi
  
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Salih Erpolat
Osmanlı Arşiv Belgelerinin Türk Müzik Tarihi Açısından Önemine Dair Bir Örnek: ‘Alem Mehterlerinin Mevacib Defteri
Öğr. Gör. Emre Akgün Dede Efendi, Hacı Arif Bey Ve Alâeddin Yavaşça’nın Sözlü Eserlerinde Isfahan Makamına Olan Nazari Yaklaşımlarının Arel Nazariyatındaki Isfahan Makamına Uygunluğu
    
15.00 16.00 5. Oturum
Prof. Dr. M. Öcal Özbilgin
Oturum Başkanı
  
Dr. Öğr. Üyesi Sonay Ödemiş , Nurdan Kılıç
Dansların Yapısal Unsurları Üzerinde Yapılan Analitik Çalışmalar ve Muhtemel Faydaları: HPNS Aynılık Testi Örneği
  
Prof. Dr. Kamile Perçin AKGÜL , Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Çetin
MARKALAŞMA SÜRECİ VE İKNA BAĞLAMINDA BİR İNCELEME: “TANGO” FİLMİ
  
Haluk Öyküm Lumalı
MEB 2016 Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Halk Dansları ve Müzikleri Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi
16.15 16.45 6. Oturum
Doç. Dr. Martin Greve
Oturum Başkanı
  
Dr. Öğr. Üyesi Erhan Tekin
A Folk Dance, Eli elime Değdi, in Context Of Economical Cultural Tourism in Hatay
  
Rumiana Margaritova
Turkish Professional Musicians İn Socialist Bulgaria (1944-1989)
PERFORMANS
17.15 18.00 Asso. Prof. Dr. Gökhan Ekim
Fırat-Dicle Kültürel Havzası Uzun Hava Örnekleri (Divan,Müstezat,Maya,Tecnis,Hoyratgazel)
İle İlgili İzahlı Dinleti
18.00 19.00 ATÖLYE
Doç. Mustafa ŞAHİN , Yasin TÜRK
Türkiye’ de Çalınan Dilsiz Kavallarda Diş İle Çalım Tekniği
01 Kasım 2019- Cuma
09.00 10.45 Çalıştay Özel Oturumu-3
Prof. Dr. Güzin Yamaner
Prof. Dr. Kamile Akgül(Moderatör)
Prof. Dr. M. Öcal Özbilgin
Doç. Dr. İlhan Ersoy
Doç. Dr. Zinnur Gerek
11.00 11.45 Kongre Kapanışı
12.00 13.00 Öğle Yemeği
13.30 18.00 Diyarbakır Gezisi