BİLİMSEL SEKRETERYA


Dr. Sonay ÖDEMİŞ
(Dicle Üniversitesi)


Öğr. Gör. Sibel ÇELİK
(Dicle Üniversitesi)