KATILIM

Kongre, öncelik hakkı bildiri sahiplerinde olmak üzere, katılmak isteyen herkese açıktır. Kongrede sunulan bildirilerin yazar/yazarlarının hepsine “katılım belgesi” verilecektir. Kongreye sözel bildiri, sergi ve atölye çalışmaları ile katılım sağlanabilir. Bildiriler, bildiri özetleri hakem kurulunun da incelemesi ve olumlu görüşü alındıktan sonra kongrede sunulacaktır.

  Kongrede sunulan tam metinli bildirilerin yayımlanması için iki farklı alternatif bulunmaktadır. Bildiri sahibi katılımcılar bu alternatiflerden birini seçmek durumundadırlar.

  Dergi Makalesi:

  Kongremizde sunulmuş bildiriler, bildiri sahiplerinin istekleri doğrultusunda dergi makalesi olarak değerlendirmeye alınabilirler. Yayımlanacak bildiri yoğunluğuna göre gerekli hâllerde “özel sayı” gerekirse “sunulduğu kongre açıkça belirtilecek şekilde” yayım sırasına göre ilk baskıda yer alabileceklerdir. Dergi makalesi olarak yayımlanması talep edilen tüm bildirilerin yayım süreçleri, “seçilen akademik derginin belirlediği kurallar ve kriterler çerçevesinde” yürütülecektir. Aşağıda adları ve koşulları verilen dergilerden “yalnızca bir tanesi” tercih edilebilir. Bildirilerin dergi makalesi olarak yayımlanması süreci için Kongremiz tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bildirilerin yayımlanıp yayımlanmayacağına seçilen derginin Hakem/Editör Kurulu tarafından karar verilir.

  Dergi makalesi olarak yayımlanma sürecinin yürütülmesi, ilave yayım bedellerinin karşılanması, yayına kabul edilmesinin ya da reddilmesinin tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Dergi makalesi olarak yayımlanma sürecine başlamış ancak dergilerin hakem kurullarından olumsuz sonuç almış olsalar bile Kongremizde sunulmuş bildiriler, “teslim tarihini aşmamak koşulu ile” bildiri kitabımızda yayına kabul edilebileceklerdir.

  Hakemlerden olumlu görüş alan tam metinli bildiriler, bünyesinde hazırlanacak özel sayılarda uluslar arası makale statüsünde yayımlanacaktır. Kongremizin özel sayılarında ya da Kongremizden gönderilen bildirileri doğrudan işleme almaya taahhüt etmiş dergilerimiz şunlardır:

  Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Bilimleri Dergisi


  ESOSDER (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

  (İlave olarak, 275 tl yayın bedeli alınacaktır)


  IEJES (International e-Journal of Educational Studies)

  Bildiri Kitabı:

  Bildiri sahibinin/sahiplerinin tercihleri doğrultusunda veya hakem incelemesinde dergi makalesi olarak yayımlanın uygun bulunmaması veya belirtilen teslim süresi içinde işlem yapılamayan tam metin bildiriler, “bildirinin sunulduğu oturumun başkanının olumlu görüşü doğrultusunda” ISBN numarası alınmış MUDA Kongre Bildileri E-Kitabı’nda yer alabileceklerdir. Kongre Kitabı resmi web sitemizde E-kitap olarak da yayınlanacaktır. “Kongre E-Kitabında” yer alması için; kongre kayıt işlemlerinin tamamlanmış ve bildirinin kongrede sunulmuş olması gerekmektedir.


  KONGRE KATILIM BEDELLERİ VE HESAP NUMARASI
  Kongre Katılım Ücreti (1. Bildiri) 300 TL
  Kongre Katılım Ücreti ( Çift Yazarlı) 500 TL
  Kongre Katılım Ücreti (3 ve daha fazla yazarlı) 700 TL
  Kongre Katılım Ücreti (Katılımcılar için her ilave bildiri için) 100 TL
  Öğrenci Katılım Ücreti 100 TL

  Hesap Adı:Mustafa ŞAHİN
  Banka:T.C Vakıfbank
  Şube:Dicle Üniversitesi Şubesi
  HESAP NO:0015 8007 3060 04590
  IBAN NO: TR2400 0150 0158 0073 0600 4590