KONGRE KONULARI

"Müzik ve Dans Çalışmaları Üzerine Geleneksel ve Yeni Yaklaşımlar (Traditional And Innovative Approach On Dance And Musıc Studies)"

Alt Başlıklar

  • Teorik Tartışmalar ve Eleştiriler
  • Alan Çalışmaları
  • Multidisipliner Çalışmalar
  • Uygulama Örnekleri