BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
Bildirilerin Dili, Uzunluğu, Yazım Programı ve Sayfa Düzeni

 • Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır.
 • Bildirilerin yazımı için tüm MS Word sürümleri geçerlidir.
 • Bildiri yazımı için kullanılacak font metnin tümünde Times New Roman olup puntolar:
  • Bildiri Başlığı (Kalın – 12 Punto)
  • Özet (8 punto)
  • Metin içlerinde (10 Punto)
  • Dipnotlar (8 Punto)
 • Bildiriler 15 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Bildiri içinde yer alan nota, tablo, resim, şekiller vb. metni ortalayacak şekilde olup sayfa sınırını aşmamalıdır
 • Yazar/yazarların isimlerinin ilk harfi ile soy isimlerinin tamamı büyük harflerle bildiri başlığının altında, ortalı yazılmalı, kurum adı ve e-posta adresleri soy isimlerin sonuna (*) dipnot ile sayfa altında gösterilmelidir.
 • Bildirilerde her iki dilde de en az 100 en fazla 350 kelimeden oluşan özet yer almalıdır. Özet sonunda en az üç en fazla beş anahtar kelime yer almalıdır.

 Kaynakların Gösterimi

 • Metin içinde yer alacak alıntılar yazar soyadı, yayın yılı, : ,  sayfa numarası biçiminde parantez içerisinde belirtilmelidir. Örnek: (Şahin, 1912: 47)
 • Kaynak birden çok yazar içeriyorsa yalnızca ilk yazarın soyadı kullanılmalı ve sonuna “ve diğerleri” ifadesi konulmalıdır. Ancak bu gösterim tarzı, tüm kaynakların listelendiği kaynakçada kesinlikle kullanılmamalıdır. Örnek: (Şahin ve diğerleri, 1912: 47)
 • Kaynakçada, yazarlar başta soyadı ve bunu izleyerek, adlarının ilk harfleri kullanılarak belirtilmelidir.
 • Kaynakça, yazarların soyadına göre alfabetik olarak hazırlanmalı, aynı yazara ait birden çok kaynakta ise kronolojik sıra kullanılmalıdır.

Kitap, Tez Vb İçin

 • Soyadı, Adı. Yayım yılı, Kitap/tez adı, Yayınevi/üniversitesi ve programı, Yayın şehri, ISBN

Dergi Makalesi ve Kitap Bölümü için,

 • Soyadı, Adı. Yayım yılı, "makale adı" , kitap/dergi adı, Cilt no, sayı, sayfa aralığı, Yayınevi/üniversitesi ve programı, Yayın şehri, ISBN No/DOI no

CD, DVD, Kaset vb. için,

 • Soyadı, Adı. Yayım yılı, Çalışma Adı, Yapımcı Firma Adı, Yapım şehri

İnternet Kaynakları için,

 • Soyadı, Adı. Yayın yılı, Sayfa/yayın başlığı", internet sitesi adı, Erişim Tarihi:, Erişim Linki